BIP
2001

W dniach 17-18.01. W brygadzie gościła delegacja 1 Dywizji Zmechanizowanej Królestwa Holandii pod przewodnictwem Dowódcy Dywizji gen. mjr. SEIJNA. Delegacja zapoznała ze strukturą organizacyjną i wyposażeniem bojowym pododdziałów brygady. Gościom zaprezentowano szkolenie 1 batalionu czołgów na strzelnicy bojowej czołgów i na pasie taktycznym. Z wielkim zainteresowaniem gości spotkała się prezentacja naszych tradycji często związanych z ziemią holenderską. Obecny był także Dowódca 11DKPanc. Płk dypl. Stanisław NOWAKOWICZ.

 

 

 

* * *

 

 

W dniach od 23 do 24 stycznia odbyło się zwolnienie do rezerwy ponad 700 żołnierzy, którzy rozpoczęli zasadniczą służbę wojskową w lutym 2000 roku.

 

 

* * *

 

 

Od 23 do 25 stycznia na zaproszenie dowódcy 7 batalionu rozpoznawczego Bundeswehry, przebywała w Niemczech delegacja w składzie: por. Marek Rusek dowódca kompanii rozpoznawczej oraz por. Janusz Kuczyński oficer operacyjny sztabu brygady. Pobyt związany był z rekonesansem do ćwiczenia komputerowego w miesiącu marcu.

 

 

* * *

 

 

23 lutego szkolenie pododdziałów brygady obserwował Dowódca Korpusu Północ Wschód gen. por. Henrik Ekmann, któremu towarzyszył jego zastępca gen. bryg. Zdzisław Goral oraz Szef Szkolenia Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Marek Samarcew.

 

 

 

* * *

 

 

W dniach 29 stycznia - 9 luty, odbyło się ćwiczenie dowódczo - sztabowe pod kryptonimem CENTAUR SIGNAL. W ćwiczeniu wzięło udział 73 żołnierzy sztabu brygady i pododdziałów pod dowództwem płk. dypl. Bogusława SAMOLA. Było to ćwiczenie komputerowe w miejscowości Wildflecken (Niemcy) prowadzone razem z 1 Dywizją Zmechanizowaną Holandii.

 

 

* * *

 

 

Od 5 do 7. 02. - dowódca batalionu zmechanizowanego mjr dypl. Piotr ZĄBKOWSKI wziął udział w konferencji planistycznej do ćwiczenia odwodów strategicznych Naczelnego Dowódcy NATO w Europie. Konferencja odbyła się w NEAPOLU.

 

 

* * *

 

 

W dniach 7 - 16. 03. - delegacja brygady pod dowództwem ppłk Włodzimierza Kruka uczestniczyła w szkoleniu 7 pułku przeciwlotniczego Niemiec w m. Borken oraz na poligonie nad Zatoką Kilońską.

 

 

* * *

 

 

3 - 5. 04. do rezerwy zwolniono prawie 1200 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

 

 

* * *

 

 

19 kwietnia odbyło się pożegnanie żołnierzy batalionu zmechanizowanego wyjeżdżających na ćwiczenie DYNAMIC RESPONSE 2001 na terenie Bośni i Hercegowiny. Druga kompania zmechanizowana pod dowództwem por. Wojciecha Fałata po ćwiczeniu wzmocni batalion polsko - ukraiński w Kosowie. Żołnierzy pożegnał m. in. Dowódca ŚOW gen. dyw. Adam Rębacz.

 

 

 

* * *

 

 

9. 05. - do Bośni i Hercegowiny wyjeżdża grupa 23 żołnierzy do uzupełnienia 2 kompanii zmechanizowanej przed misją w siłach KFOR.

 

 

 

* * *

 

 

12 - 13. 06. - brygadę wizytował Dowódca 7 Dywizji Pancernej gen. mjr Jurgen Ruwe, który zapoznał się ze strukturą organizacyjną, wyposażeniem oraz obserwował szkolenie pododdziałów brygady. Obecny był także gen. bryg. Krzysztof Skarbowski Szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych.

 

 

* * *

 

 

4. 08. w Świętoszowie odbył się start sztafety TKKF ŻORY Szlakiem walk 1 Dywizji Pancernej. Uczestnicy sztafety złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową przedstawiająca patrona brygady gen. broni Stanisława MACZKA. Trasa sztafety biegnie przez Belgie i Holandię.

 

 

 

* * *

 

 

7 - 10. 08. - w brygadzie gościła delegacja armii USA, która dokładnie zapoznała się ze strukturą, wyposażeniem i przygotowaniem brygady do realizacji zadań w ramach Sił Szybkiego Reagowania.

 

 

 

* * *

 

 

19. 09. - odbyło się powitanie 2 kompanii zmechanizowanej po powrocie z Kosowa. Obecny był Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Jerzy Baranowski, Szef Sztabu Wojsk Lądowych gen. bryg. Andrzej Baran, władze województwa dolnośląskiego i lubuskiego oraz władze samorządowe powiatu Bolesławiec i gminy Osiecznica. W czasie uroczystości za wzorowe wykonanie zadań w misji pokojowej Dowódca Wojsk Lądowych wyróżnił 2 kz Honorowym Proporcem Wzorowy Pododdział, który wręczył gen. bryg. Andrzej Baran.

 

 

 

* * *

 

 

18 - 31. 08. - ppłk Włodzimierz Kruk oraz ppor. Robert Kucharski brali udział w szkoleniu 102 batalionu przeciwlotniczego Niemiec na poligonie na Krecie.

 

 

* * *

 

 

25 - 26. 08. - dowódca brygady wziął udział w uroczystościach pod Falaise.

 

 

* * *

 

 

10 października na placu zbiórek odbyła się uroczystość przejścia 10 BKPanc. pod bezpośrednie dowództwo 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Obecny był Dowódca Korpusu gen. dyw. Mieczysław Stachowiak oraz Dowódca 11 DKPanc.gen. bryg. Stanisław Nowakowicz. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło kombatantów 1 DPanc., bowiem przybył z Torunia pan Edmund Semrau, a z Jeleniej Góry pan Roman Juśków. Byli obecni również przedstawiciele władz samorządowych oraz wielu sympatyków i przyjaciół brygady.

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8005645 gościem na naszej stronie