BIP
2007
Święto brygady
06.08.2007
Tegoroczne obchody Święta Brygady rozpoczęły się w dniu 3 sierpnia uroczystą kolacja z udziałem Dowództwa, dowódców pododdziałów oraz zaproszonych gości, którzy licznie przybyli z kraju z zagranicy.

Następnie w Kościele garnizonowym Dziekan Śląskiego Okręgu Wojskowego ksiądz płk Stanisław Szymański w asyście licznie przybyłych księży odprawił Mszę Świętą w intencji 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Msza była również okazją do pożegnania kończącego posługę kapłańską w garnizonie Świętoszów księdza ppłk Mirosława Sułka. Następnie przed tablica pamiątkowa patrona brygady odbył się Apel Poległych.

 

Najważniejsze uroczystości odbyły się 4 sierpnia na Placu Garnizonowym. Na święto przybyli m.in. kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Janusz Krupski, dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak, członkowie Kapituły orderu Wojennego Virtuti Militari z Kanclerzem Orderu gen. bryg. Stanisławem Nałęcz-Komornickim na czele. Licznie reprezentowane było Koło Pułkowe 24 pułku ułanów. Odczytana została Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmiany nazwy batalionu zmechanizowanego na 10 batalion zmechanizowany dragonów oraz Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmiany nazwy 2 batalionu czołgów na 24 batalion ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego.

 

Następnie 24 batalion ułanów otrzymał replikę sztandaru 24 pułku ułanów ufundowaną przez Prezesa Stowarzyszenia Tradycji Oręża Polskiego Pana Krzysztofa Grabca.

 

Po odczytaniu Protokołu Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari kanclerz Orderu dokonał przeniesienia na replikę sztandaru Krzyża Srebrnego VM o numerze 1329 takim samym jaki w roku 1966 dekorowano Sztandar 24 pułku ułanów. Na podstawie decyzji Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych m.in. dowódca brygady gen. bryg. Marek Tomaszycki wyróżniony został medale ,,PRO MEMORIA”, który pod nieobecność naszego dowódcy odebrał pełniący obowiązki ppłk Dariusz Nawrocki.

 

Uroczystość była również powitaniem żołnierzy brygady, którzy zakończyli służbę w VIII zmianie PKW Irak. Wielu żołnierzy i pracowników brygady wyróżnionych zostało m.in. Odznakami 10BKPanc. Następnie rozpoczął się żołnierski piknik z koncertem Ireny Jarockiej i innymi ciekawymi propozycjami dla wszystkich mieszkańców Świętoszowa. W godzinach popołudniowych odbyła się telekonferencja z Panem gen. bryg. Markiem Tomaszyckim dowódcą PKW Afganistan, w której oprócz zaproszonych gości wzięły udział rodziny i najbliżsi żołnierzy pełniących służbę w bazie Bagram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8164558 gościem na naszej stronie