BIP
Sztandar

11 listopada 1995 r. 10BKPanc otrzymała nowy sztandar

ufundowany przez społeczeństwo Świętoszowa, Osiecznicy i Małomic.

 

*

 

Sztandar 10 Brygady Kawalerii Pancernej opracowany jest na podstawie

ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na stronie głównej płatu sztandaru w polach wieńca wawrzynu

umieszczona jest liczba "10" będąca numerem brygady.

 

Na stronie odwrotnej płatu sztandaru znajdują się:

- odznaka 1 Pułku Pancernego

- odznaka 2 Pułku Pancernego

- odznaka 10 Pułku Dragonów

- herb miasta Chełma - 3 Brygada Pancerna

 

 

Sztandar brygady - strona główna Sztandar brygady - strona odwrotna Głowica sztandaru

 

 

Herb Chełma Odznaka 1 Pułku Pancernego Odznaka 2 Pułku Pancernego Odznaka  10 Pułku Dragonów

 

 

 

Na drzewcu umieszczone są gwoździe honorowe:


Strona główna:


1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Lech Wałęsa


2. Minister Obrony Narodowej - Zbigniew Wojciech Okoński


3. Szef Sztabu Generalnego WP - gen. broni Tadeusz Wilecki


4. Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego - gen. dyw. Janusz Ornatowski


5. Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej - gen. bryg. Aleksander Bortnowski


6. Wojewoda Jeleniogórski - Jan Pezda


7. Rodzice Chrzestni sztandaru - Marzena Wojtysiak i Bronisław Gneba
Strona odwrotna:1. Przewodniczący Rady Gminy Osiecznica - Józef Karwacki


2. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Małomice - Eugeniusz Kułakowski


3. Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej - ppłk dypl. Jan Smolnik


4. Przedstawiciel oficerów - mjr Marek Kwiatkowski


5. Przedstawiciel chorążych - chor. sztab. Roman Bielawski


6. Przedstawiciel podoficerów - sierż. Wojciech Marciniszyn


7. Przedstawiciel szeregowych - st. szer. Tomasz Studenny
 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8034065 gościem na naszej stronie