BIP
Krótko o brygadzie

                                 

stacjonuje w garnizonie Świętoszów, w woj. dolnośląskim     i wchodzi w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego.   

     

    

*   *   *     

 

Brygada jest spadkobierczynią tradycji powstałego w końcu 1944 r. 29 pułku piechoty,   walczącego w II wojnie światowej w strukturze 2 Armii Wojska Polskiego.   Jako 29 pułk piechoty jednostka brała udział w walkach nad

Nysą Łużycką , pod Budziszynem i Dreznem.

        

Grupa oficerów i żołnierzy 29 pp przed komendą
garnizonu z Kamiennej Górze przed przeniesieniem
do Żagania (1945)
Z uroczystości wręczenia sztandaru 29 pp
przez społeczeństwo Kamiennej Góry (1945)
     

                  

  *   *   *      

W 1950 r. pułk przeniesiono do Żagania i podporządkowano ówczesnej 11 Dywizji Zmechanizowanej.  

     

  *   *   *      

W 1963 r. jednostkę przeformowano na 29 pułk czołgów średnich, a w 1990 r. na zmechanizowany.   

    

*   *   *      

 

W 1992 r. pułk został przeniesiony do Świętoszowa i zgodnie z Decyzją MON przyjął nr „120”   oraz wyróżniającą nazwę „Husarski”. Wówczas przejęto także tradycje 1 i 2 pułku pancernego   1 Dywizji Pancernej, dowodzonej w latach ubiegłej wojny przez gen. broni Stanisława Maczka.    

    

*   *   *      

W 1995 r. jednostka została przeformowana na brygadę pancerną.   Posiadane tradycje uzupełniono o nowe, 3 Brygady Pancernej oraz 10 pułku dragonów.   

   

  *   *   * 

 

   W 2003 r. 10 BKPanc. przyjęła tradycje 24 pułku ułanów oraz 1 i 2 pułku artylerii motorowej.    

 

        

*   *   * 

            5 sierpnia 2000 r. brygadzie nadano imię gen. broni Stanisława Maczka.         

Święto brygady przypada 8 sierpnia, w rocznicę wejścia do walki w 1944 roku w Normandii   2 Pułku Pancernego 1 Dywizji Pancernej i jej udziału w bitwie pod Falaise.     

 

           

 

  *   *   *          

W 2006 roku brygada została patronem Szkoły Podstawowej w Krzywej.   

           

 

  *   *   *         


10BKPanc jako jedyna jednostka w Wojsku Polskim posiada na swoim wyposażeniu   niemieckie czołgi Leopard 2A4, które otrzymała w 2002 r.

                 

 

  *   *   *     

Od kilku lat brygada współpracuje z partnerską 21 Brygadą Pancerną Niemiec z Augustdorfu z 1 Dywizji Pancernej Bundeswehry z Hanoweru. 

    

*   *   *   

Od lat jednostka uczestniczy w wielu ćwiczeniach międzynarodowych m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Danii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie oraz na poligonach w Polsce.   

*   *   *   

     

Żołnierze 10BKPanc brali udział w misjach pokojowych KFOR w Kosowie (2000 r. i 2001 r.) oraz w I, II , IV i VIII zmianie operacji „Iraqi Freedom” w Iraku.     W 2007 roku brygada wydzieliła dowództwo I zmiany PKW Afganistan.   W 2008 r. brygada wydzieliła komponent do I zmiany PKW Czad.   Podczas II zmiany PKW Czad 2008/2009 trzon kontyngentu stanowili pancerniacy ze Świętoszowa.   Oprócz kompanii manewrowej, którą wystawił 1 batalion czołgów (z użyciem wozów bojowych Rosomak w rejonie misji) również sztab kontyngentu składał się z żołnierzy 10BKPanc.   10BKPanc stanowiła trzon VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF w Afganistanie (2010 – 2011). Po

raz pierwszy brygada tak licznie uczestniczyła w misji zagranicznej (około 1300 żołnierzy), wystawiając m.in. oba zgrupowania bojowe PKW.

     

  *   *   *   

Pododdziały brygady nieprzerwanie od 2004 roku były wyróżniane tytułem honorowym Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych. 1 batalion czołgów 10BKPanc trzykrotnie za działalność w 2004 r., 2006 r. i 2007 r. 10 batalion zmechanizowany Dragonów 10BKPanc za działalność w 2005 r., a 2 kompania zmechanizowana batalionu w 2001 r. po powrocie z wykonywania zadań misyjnych w Kosowie.   

*   *   * 

  Dwukrotnie w 2005 r. i 2007 r. załogi czołgów Leopard 2A4 10BKPanc brały udział w prestiżowych międzynarodowych zawodach załóg czołgów Leopard 2 SWISS TANK CHALLENGE w Szwajcarii.     W obu zawodach zwyciężyły polskie załogi z 10BKPanc. 

     

 

*   *   *  

 

  Za wzorowe wyniki szkoleniowe brygada dwukrotnie została wyróżniona Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych jako najlepsza jednostka Wojsk Lądowych za działalność w 2002 r., 2004 r . 

  *   *   * 

  15 sierpnia 2007 roku podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie w ramach wyróżnienia 10BKPanc. dowódca brygady odebrał z rąk Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego flagę państwową.   

*   *   *   

  18 marca 2011 r. za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą żołnierzy, Minister Obrony Narodowej wyróżnił VIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie tytułem honorowym Przodujący Oddział Wojska Polskiego. Trzon kontyngentu stanowili żołnierze 10BKPanc.    

15 sierpnia 2011 r. brygada została wyróżniona przez Ministra Obrony Narodowej wpisem osiągnieć do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za szczególne osiągniecia w wykonywaniu zadań szkoleniowych w kraju oraz w misjach wojskowych poza granicami państwa.         

 

  *   *   *     

      1 lipca 2011 r. na stanowisko dowódcy 10BKPanc wyznaczony został gen. bryg. Cezary Podlasiński.   

 

*   *   *     

Od kilku lat 10BKPanc aktywnie współpracuje z organizacjami i placówkami oświatowymi. Celem współpracy jest działanie na rzecz obronności kraju oraz budowanie więzi żołnierzy zawodowych ze społeczeństwem.   Zgodnie z tym założeniem w 2010 roku 10BKPanc podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.   W 2011 roku - porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO w Bolesławcu z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy z Zespołem Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie oraz ze Stowarzyszeniem Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Wojsk II Rzeczpospolitej Polskiej ODWACH,   W 2012 roku ze Stowarzyszeniem Rodzina Wojskowa ze Świętoszowa.

 

  *   *   *    

 

Od października 2011 roku 10 Brygada Kawalerii Pancernej szkoli żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych na szkoleniu rotacyjnym. 

    

  *   *   *

      W marcu 2012 roku 10 Brygada Kawalerii Pancernej wzięła udział w ćwiczeniu Czarnej Dywizji pod kryptonimem Borsuk 12. Ćwiczenie odbyło się z udziałem wojsk Bundeswehry. 

    

  *   *   *    

 

Co roku, w marcu, 10BKPanc bierze udział w Międzynarodowym Marszu Wojskowym - Patrolu im. por. Łukasza Kurowskiego - pierwszego żołnierza polskiego poległego w Afganistanie, żołnierza 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Patrol swym honorowym patronatem objął Dowódca Wojsk Lądowych.

        

*   *   *   

  W 2012 roku 10BKPanc była gospodarzem Święta Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, które odbyły się wraz z Dniem Czołgisty. Biorący udział w uroczystościach minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak wyraził uznanie dla dorobku świętoszowskiej brygady mówiąc: Wyniki misji i międzynarodowych ćwiczeń plasują Brygadę wśród najlepszych jednostek Wojska Polskiego. To Wasza zasługa – ludzi, którzy w służbie wojskowej widzą spełnienie swoich zawodowych i życiowych ambicji.     W trakcie uroczystości na wniosek ministra obrony narodowej wyróżniono Gwiazdą Afganistanu 932 żołnierzy, Gwiazdą Iraku 21 żołnierzy oraz Gwiazdą Czadu 135 żołnierzy.

         

 

*   *   *    

 

  2 sierpnia 2012 roku, w trakcie obchodów święta 10BKPanc, generał brygady Cezary Podlasiński dokonał uroczystego odsłonięcia tablic poświęconych poległym żołnierzom 10BKPanc: porucznikowi Łukaszowi Kurowskiemu i kapralowi Hubertowi Kowalewskiemu. W uroczystości udział wzięli rodzice poległych, a fundatorem tablic był starosta bolesławiecki.

   

Wynikiem starań środowiska żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz społeczności Świętoszowa przywołując słowa patrona brygady Generała Maczka   Polski Żołnierz walczy o wolność innych narodów, lecz umiera zawsze z myślą o Polsce, Rada Gminy Osiecznica Uchwałą z dnia 24 kwietnia 2012 roku terenowi położonemu w Świętoszowie w granicach części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 575 w rejonie ul. Sztabowej i Husarskiej nadała nazwę     Plac Żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej poległych w Polskich Kontyngentach Wojskowych.     Żołnierze pełniący służbę w Świętoszowie wykonywali zadania walcząc o pokój we wszystkich misjach stabilizacyjnych. Nadanie nazwy dla placu jest uhonorowaniem żołnierzy świętoszowskiej brygady, którzy walcząc o pokój innych narodów ponieśli najwyższą ofiarę - oddali życie. 

  *   *   *    

 

  3 sierpnia decyzją Ministra Obrony Narodowej kompania rozpoznawcza 10BKPanc przejęła tradycje 10. Pułku Strzelców Konnych i jednocześnie przyjęła wyróżniającą nazwę 10 kompania rozpoznawcza Strzelców Konnych. Przedstawiciele Koła 10. Pułku Strzelców Konnych ufundowali pamiątkowy proporzec, który z rąk dowódcy 10BKPanc odebrał dowódca pododdziału kapitan Michał Fabiszewski.

    

  *   *   *     

W trakcie obchodów Święta 10BKPanc 10 batalion zmechanizowany Dragonów otrzymał nowy sztandar, którego fundatorem był Krzysztof Grabiec i przedstawiciele 10 Pułku Dragonów. Sztandar, który został przekazany batalionowi zmechanizowanemu 10BKPanc stanowi wierną replikę sztandaru 10 Pułku Dragonów, a na jego drzewcu  zostały umieszczone pamiątkowe gwoździe.

 

       

 

Podczas zbiórki w trakcie święta 11LDKPanc w październiku 2012 roku dokonano symbolicznego utożsamienia 10. batalionu zmechanizowanego Dragonów (10bzD) z 10. Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) z 10. Pułkiem Dragonów. Zgodnie z tradycją i postanowieniem Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari  jej sekretarz generał brygady w stanie spoczynku Zbigniew Ścibor-Rylski  przypiął do sztandaru 10bzD order Virtuti Militari.

        

*   *   * 

  Na rok 2012 roku przypada 120 rocznica urodzin generała broni Stanisława Maczka, patrona 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie oraz 70 rocznica powstania 1. Polskiej Dywizji Pancernej (1PDP). 10BKPanc aktywnie uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych zarówno w Bredzie, gdzie spoczywa patron brygady, a 29 października świętuje się rocznicę wyzwolenia tego miasta przez 1DP, jak i w Mont Ormel, gdzie znajduje się Wzgórze 262 zwane Maczugą, miejsce jednej z najważniejszych bitew 1 Polskiej Dywizji Pancernej.

 

      

 

*   *   * 

  We wrześniu 2012 roku 10BKPanc wzięła udział w ćwiczeniu Anakonda 12, kierowanym przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Trwające od 18 do 26.09.2012 roku ćwiczenie odbyło się na poligonie drawskim i było to pierwsze w historii ćwiczenie Wojska Polskiego ujęte w programie ćwiczeń NATO. Tym samym zyskało ono wymiar sojuszniczy oraz wielonarodowy. Polscy żołnierze współdziałali z żołnierzami Wielonarodowego Korpusu Północ - Wschód, Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki (Grupa Operacyjna 18 Brygady Military Police i 630 kampania Military Police) i Kanady (Grupa Operacyjna Kanadyjskiej Brygady Zmechanizowanej). 

  

*   *   * 

  Od października 2012 roku 10BKPanc rozpoczęła przygotowania do formowania kontyngentu XIV zmiany PKW Afganistan.   

 

*   *   *   

26 listopada 2013 roku w prowincji Ghazni w Afganistanie odbyła się uroczystość przekazania
dowodzenia pomiędzy XIII a XIV zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
  Tym samym gen. bryg. Cezary Podlasiński objął dowodzenie Polskim Kontyngentem Wojskowym. 

  

  *   *   * 

  27 kwietnia 2014 roku XIV zmiana PKW Afganistan dobiegła końca. Polska flaga została zdjęta w bazie w prowincji Ghazni, a żołnierze skonsolidowali siły w bazie Bagram, skąd 6 czerwca odlecieli ostatni żołnierze wraz z dowódcą zmiany. 

    

9 czerwca 2014 roku w Świętoszowie odbyło się uroczyste powitanie żołnierzy XIV zmiany PKW Afganistan, w którym udział wziął Prezydent RP Bronisław Komorowski. 

 

  

*   *   *    

  Od 26 czerwca 2014 roku dowodzenie 10 Brygadą Kawalerii Pancernej przejął nowy dowódca - pułkownik Maciej Jabłoński    

 

 

*   *   * 

  W listopadzie na poligonach w Żaganiu oraz w Świętoszowie odbyło się wspólne szkolenie żołnierzy brytyjskich z 3 Dywizji Zmechanizowanej Wielkiej Brytanii z żołnierzami 10 Brygady Kawalerii Pancernej pod kryptonimem Black Eagle-14.  

    

 

  *   *   *

 

 

  10 marca 2015 roku XIV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie została wyróżniona honorowym tytułem "Przodujący Oddział Wojska Polskiego". Z rąk ministra obrony narodowej wyróżnienie odebrał generał brygady Cezary Podlasiński - dowódca XIV zmiany PKW.

    

 

*   *   * 

W kwietniu 2015 roku pluton 1 batalionu czołgów zdobył tytuł „Najlepszego plutonu czołgów” w Wojsku Polskim. 

 

 

 

  *     *     *  

 

W maju pożegnaliśmy żołnierzy stanowiących trzon II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego

Rosolute Support Mission NATO. Dowódcą kontyngentu był płk Adam Luzyńczyk.

Pancerniacy pełnili służbę jako: doradcy, pluton ochrony,

Narodowy Element Wsparcia (National Support Element) oraz Sekcja Żandarmerii Wojskowej.

 

 

 

*     *     *

 


 

Od czerwca do końca listopada 10BKPanc realizowała zadania w zakresie Host Nation Support (HNS).

Jako gospodarz ćwiczenia Noble Jump brygada wystawiła kompanię czołgów (1bcz) i pluton artylerii (das).

Ćwiczenie NOBLE JUMP było jednym z wielu przedsięwzięć szkoleniowych, jakie Sojusz prowadził

pod wspólnym kryptonimem „Allied Shield” (Sojusznicza Tarcza).

 

 

 

*     *     *

 

 

W dniu 1 sierpnia 2015 roku dowdca 10BKPanc pukownik Maciej Jaboński

odebrał z rąk Prezydenta RP

awans na pierwszy stopień generalski.

 

 

 

 

*   *   *

 

W dniach 13-23 października w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu

pancerniacy wzięli udział w największym, tegorocznym ćwiczeniu Wojska Polskiego 

pod kryptonimem Dargon-15.

Razem z polskimi żołnierzami szkoliło się 6 tysięcy żołnierzy, w tym sojusznicy z państw NATO.

 

 

 

*     *     *

   

 

 

Od listopada do grudnia 2015 roku 200 żołnierzy z 3 Batalionu 69 Pułku Pancernego 1 Brygady Pancernej

3 Dywizji Piechoty Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych,

wyposażonych w czołgi Abrams, transportery Bradley, armatohaubice M109

oraz pojazdy wsparcia technicznego szkoliło się wraz z pancerniakami

na obiektach w Świętoszowie i Żaganiu.

 

 

 

 

 

*     *      *   

W grudniu 2015 roku żołnierze 10BKPanc wzięli udział w międzynarodowym ćwiczeniu o kryptonimie Decisive Taurus w Wildflecken (Niemcy). Jego celem było stworzenie jednolitych procedur działania armii Niemiec, Holandii i Polski.

 

   

 

 

 

*      *      *

W dniach od 25 do 29 stycznia 2016 roku pododdziały dywizjonu przeciwlotniczego (dplot) 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) zrealizowały ćwiczenie taktyczno-specjalne pod kryptonimem Orzeł-16.

  


*         *         *

 

Drugie miejsce w piątej edycji Biegu Tygrysa, najbardziej ekstremalnego biegu w Polsce, zajęli kapral Jarosław Druciarek i starszy szeregowy Adam Pisulski, żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc), reprezentanci Czarnej Dywizji.                                                                                           
*         *         * 

Żołnierze dowództwa i sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) intensywnie rozpoczęli tydzień - w poniedziałek i wtorek odbył się trening sztabowy o kryptonimie Kwisa-16.


                                                                                                                       *         *         *

W dniach 17-18 lutego 2016 r. w Klubie Wojskowym 17WBZ w Wędrzynie odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo zadaniowa, podsumowująca działalność szkoleniową i dyscyplinę wojskową w Czarnej Dywizji. Złoty i srebrny medal przywieźli pancerniacy 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) z zawodów Ekstremalny Rajd na Orientację Róża Wiatrów.


                                                                                                             

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 7022917 gościem na naszej stronie