BIP
Sprzęt saperski i chemiczny

MOST CZŁGOWY BLG 67 - jest przeznaczony do ułatwiania pododdziałem czołgów i piechoty zmechanizowanej szybkiego pokonania z marszu naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych jak: strumienie, kanały, rowy przeciwczołgowe, leje o szer. do 19 m. oraz skarp lub przeciw-skarp do 3,5 m. wysokości. Most jest jednokierunkowy, przy czym można po nim przepuszczać pojazdy gąsienicowe o ciężarze do 50 t oraz pojazdy kołowe o obciążeniu na oś do 15t. Podwozie - Czołg T 55, ciężar ogólny - 35 t, obsługa - 2 osoby, szybkość jazdy po drogach - 50 55 km/h; zasięg działania: podczas jazdy po drogach - 450 km, podczas jazdy w terenie - 280 km, największy kąt wzniesienia - do 30 stopni, największy kąt pochylenia poprzecznego - do 17 stopni, szerokość rowu - do 2,7 m, głębokość brodu - do 1,40m, długość przęsła - 20 m, szerokość przęsła - 3,25 m, długość przęsła w położeniu transportowym - 10,4 m, czas układania przęsła na przeszkodzie - 3-4 min, żywotność przęsła przy pełnym obciążeniu - 1000 przejazdów, żywotność przęsła przy obciążeniu do 35 t - 3000 przejazdów.

 

MOST TOWARZYSZĄCY AVLB "BIBER"

Most towarzyszący AVLB Biber jest przeznaczony do szybkiego pokonywania z marszu naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych, takich jak: strumienie, rowy przeciwczołgowe, kanały, leje o szerokości do 20 m. Silnik: w układzie V, 10-cylindrowy, MTU MB 383, o pojemności 37,400 cm3, turbodoładowany o mocy 830 KM; długość - 11,79 m, szerokość - 4 m, wysokość - 3,55 m, masa - 45,450 kg, opancerzenie - 10-70 mm, instalacja elektryczna - 24 V, zbiorniki paliwa o pojemności - 958 l, zasięg - 300 km, załoga - 2 żołnierzy. Uzbrojenie obronne 2 poczwórne wyrzutnie granatów dymnych, rozpiętość mostu 22 m, szerokość 4 m, nośność 60 t, rozkładanie mostu 3 min, składanie 7. Most towarzyszący AVLB Biber bazuje na podwoziu czołgu Leopard 1.

 

ZESPÓŁ URZĄDZEŃ DO ROZPOZNANIA SKAŻEŃ NA BRDM 2RS

Zespół urządzeń do rozpoznania skażeń na BRDM2RS przeznaczony jest do prowadzenia rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych terenu, atmosfery oraz techniki wojskowej, a także wykrywania wybuchów jądrowych. W skład wyposażenia zestawu wchodzą: rentgenometr sygnalizacyjny DP-3B, gazosygnalizator (GSP-11 lub AVJ-1, GSA-12), urządzenie do automatycznego stawiania znaków, środki łączności cyfrowo-fonicznej, aparatura nawigacyjna TNA-3, obsługa - 3 żołnierzy.

 

TRANSPORTER ROZPOZNAIA INŻYNIERYJNEGO - przeznaczony jest dla drużyny saperów realizującej zadania w zakresie: rozpoznania zapór minowych oraz wykonywania, oznakowania i poszerzania w nich przejść, wykonywania przejść w zaporach fortyfikacyjnych, wykonywania prac minerskich i niszczeń, wykonywania specjalistycznych prac inżynieryjnych. Wyposażenie specjalne, sprzęt do rozpoznania i pokonywania zapór minowych, zestaw do oznakowania przejść, materiały wybuchowe (trotyl - 40 kg, PMW8 - 40 kg, ŁW-1/2m - 80 szt.), ładunki kumulacyjne (ŁK-S/300 - 5 kpl, ŁK-W/60 - 5 kpl.), środki inicjujące, pomocniczy sprzęt minerski, sprzęt inżynieryjny. Charakterystyka techniczna: pojazd bazowy - MTLB, masa - 13140 kg, załoga - 9 osób, max. prędkość - 60 km/h, długość - 6,94 m, wysokość - 2,5 m, szerokość - 3,0 m, zasięg jazdy - 500 km, pokonywanie przeszkód wodnych - 6,66 km/h, wykonywanie przejść w polu minowym: długość - 110m, szerokość - od 2 do 5 m.

 

MASZYNA INŻYNIERYJNO - DROGOWA (MID) -  przeznaczona jest do realizacji zadań związanych z inżynieryjnym zabezpieczeniem bojowych działań wojsk w różnym terenie, również w terenie zurbanizowanym i na obszarach skażonych bronią masowego użytku. Wyposażenie MID zapewnia wykonanie prac w zakresie: zabezpieczenie ruchu wojsk, prac ziemnych, prac ratunkowo-ewakuacyjnych, wykonywania zapór niewybuchowych, mechanizacji prac ładunkowych; załoga: od 3 do 5 osób. Charakterystyka techniczna: pojazd bazowy - WZT-3, masa maszyny - 48 ton, moc silnika - 574 kW, prędkość maksymalna - 60 km/h, zasięg jazdy - 650 km, średni nacisk jednostkowy - 0,101 MPa, długość całkowita - 8,95 m, szerokość - 3,6 m, szerokość z lemieszem - 4,2 m, wysokość - 2,8 m; pokonywanie przeszkód: max. wzniesienie - 30 stopni, przeszkoda pionowa - 0,7 m, bród - 1,2 m, rów o szerokości - od 2,6 do 2,8 m, przeszkoda wodna - szer. 1000, głęb. 5m.

 

SPYCHARKO - ŁADOWARKA SŁ - 34 - jest przeznaczona do skrawania i przemieszczania gruntu, wykonywania płytkich wykopów oraz do załadunku gruntu i materiałów sypkich na środki transportu. Dopuszcza się prace w gruntach kat. I-IV. Ponadto można nią wykonywać prace pomocnicze, jak np.: usuwanie śniegu, przemieszczanie pni drzew, wyrywanie pni itp. Urządzenie robocze napędzane jest silnikiem wysokoprężnym typu SW 680/59 i sterowane hydraulicznie. Wydajność maszyny przy wykonywaniu wykopu i przemieszczaniu gruntu na odległość do 20 m wynosi ok. 120 m3/h dla piasku i ok. 60 m3/h dla gliny. Przy załadunku na środki transportu z pryzmy wydajność wynosi ok. 140 m3/h.

 

INSTALACJA ROZLEWCZA IRS - 2M - jest przeznaczona do prowadzenia: odkażania, dezaktywacji i dezynfekcji sprzętu bojowego i transportowego, odkażania i dezynfekcji terenu, dróg oraz obiektów inżynieryjno - budowlanych, dezaktywacji dróg utwardzonych. Ponadto instalacja może być wykorzystana do: prowadzenia zabiegów sanitarnych żołnierzy, przygotowania roztworów do zabiegów specjalnych i napełniania nimi zbiorników zestawów odkażających, przewożenia i przechowywania paliwa, rozpuszczalników i roztworów, przepompowywania z jednego zbiornika do drugiego z pominięciem cysterny instalacji. Instalacja została zamontowana na samochodzie STAR 266.W zestawie zastosowano zbiornik na wodę o pojemności 3,0m oraz podgrzewacz wody do temperatury 70 C. Czas podgrzania 2,0m wody do temperatury 40 C wynosi godzinę. Instalacja umożliwia przeprowadzenie 6-12 zabiegów specjalnych sprzętu bojowego i transportowego lub do 48 zabiegów sanitarnych żołnierzy w ciągu godziny. Obsługa instalacji 2 żołnierzy.

 

WYSOKOWYDAJNE URZĄDZENIE DO ZABIEGÓW SPECJALNYCH WUS - 3 - służy do prowadzenia zabiegów specjalnych ciężkiego sprzętu bojowego oraz utwardzonych powierzchni terenu odcinków dróg. Może być też wykorzystane do stawiania zasłon dymnych. Możliwości w zakresie: odkażania sprzętu bojowego - 10 15 jedn./h, dezaktywacji sprzętu bojowego - 30 40 jedn./h, odkażania i dezaktywacji dróg (terenu) - 20 25 tys. m2/h. Typ pojazdu - STAR 266. Załoga - 2 osoby. Urządzenia pracują parami (po dwóch stronach drogi). Wyposażenie do stawiania zasłon dymnych: pojemność zbiornika - 250 dm3, substancja dymotwórcza - olej maszynowy, czas dymienia - 15 min, parametry zasłony dymnej - długość do 500 m, szerokość do 100 m.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8164560 gościem na naszej stronie