BIP
Dowódcy 10BKPanc

 

ppłk Nikifor JAŚKIEWICZ

ppłk Feliks KONDRACKI

mjr Marian NOWITNY

mjr Kazimierz RAZMUS

ppłk Władysław WOJNICZ

ppłk Józef JAWORSKI

mjr Antoni WĘDRZYN

ppłk Tadeusz BRZOZOWSKI

mjr dypl. Edward SZAŁAPACH

mjr dypl. Czesław KOŁOSOWSKI

ppłk dypl. Ryszard WILCZYŃSKI

ppłk dypl. Władysław CHAMIELEC

ppłk dypl. Tadeusz MATEJKO

ppłk dypl. Adolf LIZAK

ppłk dypl. Janusz ORNATOWSKI

mjr dypl. Jacenty FRĄCZEK

ppłk dypl. Zdzisław KAZIMIERSKI

ppłk dypl. Kazimierz NAWROT

ppłk dypl. Lesław KOWALSKI

ppłk dypl. Waldemar KOLASA

ppłk dypl. Andrzej GUZ

 

1944 - 1945

1945 - 1945

1945 - 1946

1946 - 1947

1947 - 1951

1952 - 1954

1955 - 1957

1957 - 1960

1960 - 1961

1961 - 1967

1967 - 1968

1968 - 1969

1969 - 1973

1973 - 1976

1976 - 1979

1979 - 1982

1982 - 1985

1985 - 1987

1987 - 1990

1990 - 1992

1992 - 1994

 

 

DOWÓDCY 10BKPanc

 
ppłk dypl. Jan SMOLNIK

 

 
1994 - 1997
ppłk dypl. Bogusław GAWĘDA

 

1997 - 1998
gen. bryg. Bogusław SAMOL

 

1998 - 2004
gen. bryg. Paweł LAMLA

 

2004 - 2006
gen. dyw. Marek TOMASZYCKI

 

2006 - 2008
gen. bryg. Andrzej REUDOWICZ

 

2008 - 2011
gen. bryg. Cezary PODLASIŃSKI

 

2011 - 2014
płk Maciej JABŁOŃSKI

 

2014 - 2016
gen. bryg. dr Dariusz PARYLAK

 

2016 -
 

 

 
 

.................

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8005636 gościem na naszej stronie