BIP
29 pułk piechoty

Początki 29 Pułku Piechoty datują się na dzień 06.10.1944r. Wtedy to na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 41 rozpoczęto w Rzeszowie formowanie 10 Dywizji Piechoty. W składzie dywizji był też 29 pułk piechoty. 22 stycznia 1945 roku pododdziały pułku rozpoczęły marsz w kierunku frontu. Na początku lutego w rejonie Górnego Śląska pułk toczył walki z grupami wojsk niemieckich. Z dniem 27 lutego 1945 roku cała 10 Dywizja Piechoty została podporządkowana Dowódcy 2 Armii WP i po koncentracji w rejonie Gorzowa Wlkp. została przerzucona w rejon Wrocławia, aby wziąć udział w walkach o to miasto.

 

Na początku kwietnia 2 Armia WP otrzymała zadanie wzięcia udziału w operacji berlińskiej na kierunku Drezna. Pułk 04.04.1945r. wyruszył w kierunku Nysy Łużyckiej i nocą z 10 na 11 kwietnia zluzował pododdziały radzieckie, będące w bezpośredniej styczności z nieprzyjacielem w rejonie miejscowości Sanice i Przewóz.

 

Rozpoczęto rozbudowę pozycji obronnych oraz przygotowania do forsowania rzeki Nysy. Operacja forsowania rozpoczęła się rankiem 16.04.1945r. i po trzykrotnych próbach oraz przy dużych stratach pułk w dniu 18 kwietnia zdobył okopy wroga oraz umocnił swoje pozycje. W następnych dniach żołnierze 29 pułku piechoty brali udział w walce z oddziałami niemieckimi zdążającymi z południa na odsiecz Berlina.

 

Następnie pułk wraz z całą 2 Armią WP brał udział w operacji praskiej i w dniu 11 maja 1945 roku zakończył swój szlak bojowy w rejonie m. Mielnik. W ciągu niecałego miesiąca walk zginęło 263 żołnierzy, a zostało rannych 355.

 

Od pierwszych powojennych dni żołnierze pułku podjęli trud obrony i ochrony południowej granicy kraju.

 

Wzięli udział w akcji osiedleńczej w okolicach Lwówka Śląskiego i Wlenia. Pierwszym powojennym garnizonem pułku była Kamienna Góra, gdzie w 2 rocznicę bitwy pod Lenino dzięki ofiarności społeczeństwa miasta pułk otrzymał z rąk Ministra Obrony Narodowej marszałka Michała Żymierskiego swój pierwszy sztandar.

 

Następnie pułk na krótko przeniesiono do Jeleniej Góry, a w 1950 roku do Żagania i podporządkowano 11 Dywizji Zmechanizowanej. W 1949 roku z pułku piechoty stał się pułkiem zmotoryzowanym by w roku następnym zostać pułkiem zmechanizowanym.

 

Wiosną 1963 roku nastąpiła kolejna reorganizacja i powstał 29 pułk czołgów. W latach 1972 do 1990 pułk nosił imię płk Aleksandra Kowalskiego.

 

Pułk oprócz zadań szkoleniowych wykonywał wiele przedsięwzięć na rzecz gospodarki kraju. Brał udział w akcjach przeciwpowodziowych, budował linie komunikacyjne. Żołnierze pułku budowali zaporę w Solinie oraz Hutę Katowice.

 

W 1952 roku pułk zajął I miejsce w WP wśród jednostek pancernych i zmechanizowanych.

 

W 1979 roku na 35lecie istnienia za całokształt osiągnięć Rada Państwa nadała 29 Pułkowi Czołgów Order Sztandaru Pracy II Klasy.

 

W 1990 roku w wyniku reorganizacji pułk powrócił do nazwy 29 Pułku Zmechanizowanego.

 

W 1992 pułk przeniesiono do Świętoszowa oraz na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowejr nr 56 pułk przyjął numer 120 wraz z wyróżniającą nazwą "Husarski". Jednocześnie przyjęto tradycje bojowe i dziedzictwo 1 i 2 pułku pancernego z 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Pierwsze Święto 120 Husarskiego Pułku Zmechanizowanego odbyło się 8 sierpnia 1992 roku z udziałem wielu kombatantów przybyłych z całego świata.

 

Kolejną reorganizację pułk przeszedł w 1995 roku, kiedy przekształcił się w brygadę pancerną i na mocy Decyzji nr 110/MON z dnia 14 lipca 1995 roku przyjął nazwę 10 Brygada Kawalerii Pancernej.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8005681 gościem na naszej stronie