BIP
AKTUALNOŚCI
Dowódcy w Szwajcarii
29.11.2018
Każdy dzień w Szwajcarii mija czołgistom na intensywnym szkoleniu. W tym tygodniu szkolące się załogi czołgów odwiedził dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz zastępca dowódcy Czarnej Dywizji.

Generał brygady doktor Dariusz Parylak i pułkownik dyplomowany Artur Pikoń spędzili kilka godzin, obserwując szkolenie żołnierzy ze świętoszowskiej jednostki. Dowódcom towarzyszyli także oficerowie ze sztabu dywizji oraz ze świętoszowskiej jednostki. Wśród obecnych żołnierzy z pancernej brygady nie mogło zabraknąć dowódcy 1 batalionu czołgów, którego to podwładni doskonalą pancerne rzemiosło w Szwajcarii. W Thun obecny był także komendant Ośrodka Szkolenia Leopard z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, major Marcin Wdowiak.
Dowódcy oraz towarzyszący im oficerowie, podczas wizyty w centrum symulatorów Mechanised Training Centre, zapoznali się z bazą szkoleniową szwajcarskiej jednostki. Kadra centrum omówiła strukturę oraz możliwości szkoleniowe posiadanych symulatorów. A te są naprawdę duże. Kierownik przeprowadzanych ćwiczeń ma możliwość na odnalezienie ewentualnych błędów, które popełniają żołnierze podczas wykonywania otrzymanych zadań, a to z kolei pozwala na dokładną analizę ich przyczyn. Umożliwia to weryfikację poziomu wyszkolenia żołnierzy, w zależności od zajmowanego stanowiska.
Czołgiści z 10 Brygady Kawalerii Pancernej chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szwajcarskie centrum symulatorów. Obecność wyższych przełożonych spowodowała jeszcze większe zaangażowanie oraz chęć jak najlepszego zaprezentowania posiadanych umiejętności.
Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka
Zdjęcia: st. szer. Natalia Wawrzyniak
* * *
Centrum symulatorów Mechanised Training Centre (MTC) w Thun wyposażone jest w następujące urządzenia treningowe:
- ELSA – elektroniczny, taktyczno - ogniowy trenażer czołgu Leopard WE dla załóg czołgów, umożliwiający prowadzenie szkolenia jednocześnie dla ośmiu załóg czołgów. Dodatkowo symulator daje sposobność do prowadzenia działań taktycznych na szczeblu plutonu. Teren dostępny do szkolenia to 2,500 km2 zapewniający zróżnicowane środowisko do prowadzenia działań. Dwa plutony mogą szkolić się jednocześnie w dwóch osobnych salach pod kierownictwem dwóch osobnych kierowników ćwiczeń. Do wykorzystania są również dwie sale wykładowe.
- Turret trainer - trenażer wieży czołgu, trzy symulatory wieży czołgu angażujące jednoczesne szkolenie ogniowe trzech załóg czołgów bez kierowców.
- Laser cabin - trenażer przedziału bojowego dla działonowych i dowódców, trzy tego typu symulatory są do dyspozycji w celu realizacji szkolenia ogniowego.
- FASPA – elektroniczny symulator przeznaczony do praktycznego szkolenia kierowców czołgów, umożliwiający jednoczesne szkolenie czterech kierowców osobno lub w ćwiczeniach łączonych do szczebla plutonu.
- Chassis trainer – podwozie czołgu Leopard WE bez wieży, z wyciągniętym silnikiem czołgu na zewnątrz, który można odpalić wewnątrz sali wykładowej. Umożliwia szkolenie z eksploatacji z zakresu podwozia czołgu dla grupy kierowców do 6 żołnierzy.
- ELTAM – elektroniczny, taktyczny symulator przeznaczony do szkolenia dowództwa i sztabu, angażujący szkolenie dowódcy batalionu, dowódców kompanii oraz dowódców plutonów. Teren dostępny do szkolenia to 1,666 km2.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8034095 gościem na naszej stronie