BIP
AKTUALNOŚCI
100-lecie odzyskania Niepodległości
09.11.2018
Dwa dni przed rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę, żołnierze pancernej brygady, Pracownicy Resortu Obrony Narodowej oraz zaproszeni goście stanęli na uroczystym apelu.

Uroczystości tego dnia rozpoczęły się od Mszy Świętej, którą celebrował ksiądz proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej pod wezwaniem św. Floriana w Świętoszowie, kapitan Michał Zieliński. Swoją obecnością nabożeństwo uświetniła kompania honorowa wraz z pocztem sztandarowym, wystawiona przez batalion dowodzenia 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Ponadto w kościele obecne były poczty sztandarowe z pozostałych pododdziałów świętoszowskiej jednostki. Obecni z uwagą przysłuchiwali się wygłaszanej homilii, podczas której kapelan przypominał, jak wielkim wydarzeniem było odzyskanie przez Polskę Niepodległości sto lat temu.
Po zakończonej Mszy wszyscy zgromadzeni przemieścili się na Plac Garnizonowy, gdzie punktualnie o godzinie 9.30 rozpoczął się uroczysty apel. Szef Sztabu pancernej brygady, podpułkownik Renart Skrzypczak, złożył meldunek dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów przez pułkownika dyplomowanego Artura Pikonia, nadszedł czas na podniesienie Flagi Państwowej. Równolegle rozległo się śpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Słowa kolejnych zwrotek rozbrzmiewały na placu apelowym. Każdy z obecnych z dumą na twarzy śpiewał słowa najważniejszej dla każdego Polaka Pieśni, wpatrując się tym samym w biało – czerwone barwy podnoszonej na maszt Flagi. W tej podniosłej chwili każdy z całą pewnością z wdzięcznością myślał rodakach, którzy poświęcili tak wiele, abyśmy my teraz mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce.
Po 123 latach rozbiorów, karania za mówienie po polsku, zsyłek na Sybir, germanizacji, walki brata z bratem, Polacy odzyskali swój dom, odzyskali Orła Białego, odzyskali Biało – Czerwoną Flagę. Od tego dnia nie musieli się bać, że bycie Polakiem, bycie patriotą, zostanie ukarane. Sto lat temu pogrzebana Polska dźwignęła się po długiej niewoli. W ten dzień, 11 listopada 1918 roku, cały polski naród rozdarty przez trzech zaborców wołał radośnie: „Polska wolna! Polska Niepodległa! Niech żyje wolna Polska!” Spełniły się słowa z pieśni śpiewanej przez lud w świątyniach: „Ojczyznę wolną racz nam zwrócić Panie!”
Po przywitaniu zaproszonych gości przez dowódcę brygady, odczytano rozkazy o mianowaniach żołnierzy na kolejne stopnie wojskowe. Przed front szyku wystąpiło ponad stu żołnierzy, którzy swoją nienaganną służbą zasłużyli na awanse. Pułkownik dyplomowany Artur Pikoń wraz z zastępcą, pułkownikiem Zbigniewem Śliżewskim, wręczył żołnierzom akty mianowań, gratulując tym samym awansów i życząc satysfakcji z dalszej służby. W tym wyjątkowym dniu, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i duże zaangażowanie dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej wyróżnił także żołnierzy pochwałami, listami gratulacyjnymi oraz pismami pochwalnymi ze zdjęciem na tle sztandaru jednostki wojskowej.
Pułkownik dyplomowany Artur Pikoń podczas swojego przemówienia zwrócił się do zebranych na placu apelowym słowami – (…) Pamięć o Naszych bohaterach, pamięć o Polsce, pamięć o przelanej krwi, nigdy nie zginie. W tym wyjątkowym dniu wspominamy tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Obowiązkiem każdego żołnierza, każdego Polaka, jest kultywowanie pamięci o tych, którym tę niepodległość zawdzięczamy. Niepodległość, która wróciła po wielu trudach w 1918 roku. Niepodległość, o którą tylu walczyło. Ich nazwiska niech będą w naszej historii zawsze wypisane złotymi zgłoskami: marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty – to właśnie ci, dzięki którym niepodległość wróciła. (…) Dziś po 100 latach chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Jak powiedział Marszałek Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” Nie wolno Nam o tym zapominać. Dlatego składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. Roman Dmowski napisał kiedyś: „Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.”
Uroczysty apel zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów.
Po zakończonym apelu żołnierze oraz zaproszeni goście, w asyście kompanii honorowej, udali się na Plac Żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej Poległych w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Tam zostały złożone wiązanki pod tablicą upamiętniającą żołnierzy z pancernej brygady, którzy polegli służąc wiernie Ojczyźnie. Kwiaty złożyła delegacja z 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz delegacje zaproszonych gości.
Ostatnim elementem uroczystych obchodów tego dnia był udział w koncercie patriotycznym. W Klubie Wojskowym 10 Brygady Kawalerii Pancernej żołnierze, Pracownicy Resortu Obrony Narodowej oraz przybyli goście, mieli możliwość posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów, głównie dzieci i młodzieży, ze szprotawskiego Domu Kultury. Był to czas zadumy, refleksji oraz zastanowienia się nad historią Ojczyzny. Czas wspominania tych, dzięki którym Polska jest wolnym i niepodległym krajem.
Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka
Zdjęcia: kpt. Katarzyna Sawicka, szer. Natalia Wawrzyniak
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8034250 gościem na naszej stronie