BIP
AKTUALNOŚCI
Ogień i szkolenie
27.06.2018
Po porannym poniedziałkowym apelu brygady, na Placu Garnizonowym odbyło się szkolenie z zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Prowadzili je strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej z 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Sezon urlopowy rozpoczął się wraz z początkiem tygodnia. Jednak podczas odpoczynku nie można zapominać o zagrożeniach, które mogą spotkać każdego w różnym czasie i różnych miejscach.
Szkolenie rozpoczęło się od omówienia przez inspektora ochrony przeciwpożarowej, panią Iwonę Kowal, zasad postępowania w przypadku, gdy ktoś zauważy rozprzestrzeniający się ogień. Pani Kowal przypomniała o czynnościach, które każdy powinien wykonać zanim rozpocznie próbę ugaszenia pożaru. Zwróciła uwagę na konieczność powiadomienia straży pożarnej, a tym samym podania dyspozytorowi szczegółowych informacji, w tym przede wszystkim dokładnego miejsca pożaru, danych o osobach poszkodowanych lub znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia albo zdrowia.
Po teoretycznym omówieniu przyszedł czas na praktykę. Młodszy chorąży Waldemar Marciniak przedstawił żołnierzom zebranym na placu podręczne środki gaśnicze, z którymi mogą mieć styczność w życiu codziennym, takie jak gaśnice oraz koce gaśnicze. Żołnierze mieli możliwość praktycznego gaszenia ognia, używając do tego celu różnych typów gaśnic. Zasada użycia poszczególnych typów gaśnic jest praktycznie taka sama. Jednak nie wszyscy wiedzieli, co oznaczają symbole umieszczone na sprzęcie przeciwpożarowym i do gaszenia jakich materiałów powinny być one wykorzystane.
"Pierwszą powinnością strażaka jest ratować życie. Kiedy tego nie robi, pierwszą powinnością strażaka jest szkolić się" – takie jest motto strażaków, z którym utożsamiają się także zastępy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Strażacy zdają sobie sprawę, że im więcej czasu spędzą na szkoleniu, tym łatwiej będzie im poradzić sobie w sytuacji realnego zagrożenia. Dlatego również szkolenie dla stanu osobowego brygady z zasad postępowania na wypadek powstania pożaru jest tak ważne. Żołnierze muszą być świadomi tego, co może się zdarzyć i potrafić odpowiednio w się zachować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i co ważne, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
.
Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Sawicka
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 7881174 gościem na naszej stronie