BIP
Jak uzyskać III klasę kwalifikacyjną?
Zgodnie z art. 46a Ustawy o służbie żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 nr 90 poz. 593) na temat nadawania klas kwalifikacyjnych odpowiadających poziomowi wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych ustalono cztery rodzaje klas kwalifikacyjnych: trzecią, drugą, pierwszą i mistrzowską.

 

Ze względu na duże zainteresowanie podoficerów i szeregowych zawodowych uzyskaniem III klasy kwalifikacyjnej, poniżej zamieszczono wykaz niezbędnych dokumentów i kryteriów oraz Rozporządzenie MON w tej sprawie.

 

 

Dokument do pobrania
Pobierz
Wielkość pliku
1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.06.2010 roku w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i traty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych.
 41 KB
2. Kryteria uzyskiwania III klasy kwalifikacyjnej specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych.  54 KB
3. Karta kryteriów III klasy kwalifikacyjnej dla podoficerów – załącznik nr 1.
 62 KB
4. Karta kryteriów III klasy kwalifikacyjnej dla szeregowych – załącznik nr 1.  59 KB
5. Wykaz dokumentów, które powinien posiadać żołnierz spoza jednostki wojskowej organizującej sesję egzaminacyjną – załącznik nr 3. 24 KB
     
Pobierz wszystkie dokumenty (archiwum zip)   214 KB

 

 

Dodatek motywacyjny należny żołnierzom zawodowym posiadającym III klasę kwalifikacyjną wynosi 0,07 kwoty bazowej miesięcznie (0,07 x 1500 zł = 105 zł brutto).

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8158714 gościem na naszej stronie