BIP
2012
Zdali poligonowy egzamin
24.02.2012
Świętoszowscy pancerniacy z 10BKPanc w piątek zakończyli trwające od 20 lutego ćwiczenie taktyczne ze strzelaniem amunicją bojową pod kryptonimem KARAKAL 12. Kierownikiem ćwiczenia był generał brygady Cezary Podlasiński.

W ciągu kilku dni intensywnego szkolenia poligonowego ponad 1,5 tysiąca żołnierzy uczestniczyło w działaniach bojowych, które miały sprawdzić ich taktyczno-ogniowe umiejętności. Załogi wozów bojowych w dzienno-nocnych działaniach pokonały setki kilometrów poligonowych bezdroży. Prowadzili walkę z użyciem amunicji bojowej i przemieszczali się marszem ubezpieczonym do wykonania kolejnych zadań. Głównym ćwiczącym był 24 batalion ułanów wyposażony w czołgi Leopard 2A4. W trakcie ćwiczenia w podporządkowanie batalionu przydzielono pododdziały wsparcia, zabezpieczenia i elementy wzmocnienia.

 

Czołgistów w walce wspierali m.in.: żołnierze batalionu zmechanizowanego, dywizjonu artylerii samobieżnej, dywizjonu przeciwlotniczego, batalionu dowodzenia, żołnierze rozpoznania i wsparcia psychologicznego, saperzy, chemicy. Kierownictwo ćwiczenia maksymalnie urealniło warunki bojowe, w jakich przyszło działać świętoszowskim pancerniakom. Oprócz prowadzonych na pasach taktycznych dzienno-nocnych kierowań ogniem w obronie i natarciu, przemieszczeniach z pokonaniem przeszkody wodnej, doskonaleniu pracy stanowisk dowodzenia i współdziałania, wielokrotnie sprawdzono prawidłowość reagowania i sposób postępowania pododdziałów przy wielu różnych epizodach taktycznych.  Żołnierze wykonywali swoje zadania z dużym poświęceniem a osiągnięte przez nich taktyczno-ogniowe wyniki potwierdziły ich dobre przygotowanie.

 

- Wszystkim uczestnikom ćwiczenia „KARAKAL 12” serdecznie dziękuję za poniesiony wysiłek, trud i zaangażowanie. Osiągnęliśmy zamierzone cele szkoleniowe. Żołnierze pokazali kunszt i profesjonalizm pancerniaka 10BKPanc. Ułani, którzy byli głównym ogniwem ćwiczenia nie zawiedli. Równie dobrze oceniam wyszkolenie wszystkich pododdziałów, którzy przydzieleni do batalionu wspierali działanie pancerniaków oraz o wielu żołnierzach zabezpieczających funkcjonowanie ćwiczenia. Ważną rolę odegrały także sztaby i kierownictwo ćwiczenia. Wspólnie zaliczyliśmy ostatni sprawdzian przed ćwiczeniem „BORSUK 12”. – podsumował ćwiczenie taktyczne generał brygady Cezary Podlasiński.

 

Żołnierze uczestniczący w szkoleniu poligonowym otrzymali pamiątkowe certyfikaty udziału w ćwiczeniu „KARAKAL 12”.Jednocześnie dowódca podczas zbiórki kończącej szkolenie odznaczył kilkunastu żołnierzy Gwiazdą Afganistanu i Iraku. Jednym z wyróżnionych Gwiazdą Afganistanu był pośmiertnie kapral Hubert Kowalewski poległy żołnierz 10BKPanc podczas misji w 2008 roku. Odznaczenie generał brygady Cezary Podlasiński wręczył zaproszonym na uroczystość rodzicom poległego bohatera - państwu Kowalewskim.

 

Dodatkowo kilku żołnierzy brygady w warunkach poligonowych zmieniło stopnie wojskowe tj. zostało mianowanych na kolejne wyższe stopnie. Dowódca 10BKPanc osobiście zmieniał dystynkcje awansowanym jednocześnie gratulując wyróżnionym żołnierzom.

 

Na zakończenie szkolenia na pasie taktycznym odbyła się również msza polowa żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Msza była poświęcona 4 rocznicy tragicznej śmierci żołnierza 24 batalionu ułanów poległego podczas misji afgańskiej – śp. kaprala Huberta Kowalewskiego. Cztery lata wcześniej, 26 lutego 2008 roku, dotarła do żołnierzy batalionu informacja o śmierci Huberta, właśnie, gdy uczestniczyli w tym samym miejscu w ćwiczeniu taktycznym batalionu. Obecnie na poligonie wszyscy mieli możliwość wspólnie oddać hołd pamięci tragicznie poległego pancerniaka. We mszy uczestniczyli także rodzice śp. kaprala Huberta Kowalewskiego. Poligonowa defilada pododdziałów na sprzęcie bojowym brygady zakończyła ćwiczenie 10 Brygady Kawalerii Pancernej pod kryptonimem KARAKAL 12.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8164559 gościem na naszej stronie