BIP
PAMIĘCI POLEGŁYCH

 

                

 

Pamięć i wdzięczność bohaterom

 

 

2 sierpnia 2012 roku miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych

 

poświęconych pamięci bohaterów 10BKPanc.

 

Odsłonięcia dokonali rodzice poległych żołnierzy

 

państwo Aleksandra i Janusz Kurowscy

 

oraz Ewa i Zygmunt Kowalewscy

 

 

wraz z dowódcą 10BKPanc i fundatorem tablic starostą bolesławieckim.

 

 

 

 

*     *     *

 

 

 

 

Wynikiem starań środowiska żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej

 

oraz społeczności Świętoszowa

 

przywołując słowa patrona brygady Generała Maczka

 

 

Polski Żołnierz walczy o wolność innych narodów, lecz umiera zawsze z myślą o Polsce,

 

Rada Gminy Osiecznica Uchwałą z dnia 24 kwietnia 2012 roku

 

terenowi położonemu w Świętoszowie w granicach części działki

 

oznaczonej numerem geodezyjnym 575

 

w rejonie ul. Sztabowej i Husarskiej nadała nazwę

 

 

 

Plac Żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej

 

poległych w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

 

 

 

Żołnierze pełniący służbę w Świętoszowie wykonywali zadania

 

walcząc o pokój we wszystkich misjach stabilizacyjnych.

 

Nadanie nazwy dla placu jest uhonorowaniem żołnierzy świętoszowskiej brygady,

 

którzy walcząc o pokój innych narodów ponieśli najwyższą ofiarę - oddali życie.

 

 

Cześć ich pamięci !


 
 
 

 Łukasz Kurowski urodził się w Rybitwach koło Gniezna, a następnie zamieszkał w Lusowie (woj. Poznańskie). Ukończył Politechnikę Poznańską, a następnie Studium Oficerskie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, uzyskując stopień wojskowy podporucznika w korpusie osobowym ogólnowojskowym, w grupie pancernej. W 2004 roku został skierowany do 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni  Stanisława Maczka w Świętoszowie na stanowisko dowódcy plutonu czołgów.

 

W 2007 roku wyjechał na misję Polskiego Kontyngentu Wojskowego  w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie. Służył w Operacyjnym Zespole Doradczo-Łącznikowym Polskiej Grupy Bojowej w Gardez.

 

Podporucznik Łukasz Kurowski zginął 14 sierpnia 2007 roku podczas akcji bojowej w Afganistanie, około 20 kilometrów na południowy wschód od bazy w Gardez, w prowincji Paktika. Konwój złożony z pojazdów HMMWV, którym poruszali się żołnierze został ostrzelany, a następnie nastąpiła wymiana ognia. Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy, podporucznik Łukasz Kurowski zmarł w wyniku odniesionych ran.

 

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas operacji wojskowych, za wykazaną odwagę i osobiste męstwo podporucznik Łukasz Kurowski został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego i awansowany do stopnia porucznika.

 

16 sierpnia 2007 roku ciało poległego żołnierza przetransportowano samolotem wojskowym do Polski.

 

Pogrzeb odbył się 18 sierpnia 2007 roku w Lusowie. W obecności kompanii honorowej oraz licznej grupy żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej pełniący obowiązki dowódcy brygady ppłk dypl. Dariusz Nawrocki jako pierwszy na polskiej ziemi oddał honor śp. porucznikowi Łukaszowi Kurowskiemu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego generał dywizji dr Tadeusz Płoski, a udział w nich - oprócz rodziny i najbliższych zmarłego - wzięli również przedstawiciele Sił Zbrojnych RP w osobach m.in.: Ministra Obrony Narodowej Aleksandra Szczygło, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała dr Franciszka Gągora, Dowódcy Wojsk Lądowych generała broni Waldemar Skrzypczak oraz wielu innych dostojnych gości środowiska wojskowego, duchownego i cywilnego.

 

W 2009 roku porucznik Łukasz Kurowski został pośmiertnie odznaczony odznaczeniem NATO Meritorious Service Medal, za wybitne osiągnięcia w misji ISAF w Afganistanie.

 

 

 

 

 

 

Hubert Kowalewski urodził się 3 sierpnia 1981 roku. Służbę wojskową rozpoczął w 2001 roku na stanowisku działonowego czołgu w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Złożył wniosek o przyjęcie do służby nadterminowej i w 2002 roku został powołany do służby jako żołnierz nadterminowy. Ukończył kurs szkolenia załóg czołgów Leopard 2A4 w Niemczech.

 

W 2005 roku uczestniczył w IV zmianie PKW w Iraku na stanowisku celowniczego.

 

15 października 2007 roku starszy szeregowy Hubert Kowalewski rozpoczął pełnienie misji w ramach II zmiany PKW Afganistan.

 

26 lutego 2008 roku około godziny 15.45 czasu polskiego, 3 kilometry od bazy Szarana, w afgańskiej prowincji Paktika pojazd typu Humvee, którym poruszali się żołnierze wracający ze spotkania ze starszyzną plemienną pobliskiej wioski, gdzie omawiali sprawę pomocy humanitarnej, najechał na minę. W wyniku eksplozji jeden żołnierz został ranny, a dwaj zginęli na miejscu, w tym starszy szeregowy Huber Kowalewski z 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

 

Minister Obrony Narodowej mianował starszego szeregowego Huberta Kowalewskiego na stopień kaprala.

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył pośmiertnie kaprala Huberta Kowalewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas akcji bojowych, za wykazaną odwagę i osobiste męstwo.

 

 

 

 

 

 


 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 8034104 gościem na naszej stronie